Denne wiki'en blir oppgradert 17. mars. Vennligst sjekk om din wiki vil bli overført. Er den ikke oppført i listen her: https://it.uib.no/Wikihost-oppgradering, så blir wiki'en avviklet om en ikke melder den inn.

Online help

From HPC documentation portal
Revision as of 12:17, 14 July 2017 by Øyvind Sture (Talk | contribs) (updated url)

Jump to: navigation, search

Hexagon online help and information

General links

Performance Analysis

The benchamrks bellow are performed on live systems and reflects usual runs. The systems included in the becnhamrk are: hexagon, stallo, titan, njord.

Performance analysis inside NOTUR

Optimization section inside NOTUR User Guide, includes Lustre benchmark with different stripe sizes, performance tools description, MPI tutorial.

Optimisation

Schools